הצהרת הגבלת אחריות

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי החברה גומפל שיווק ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון של היצרן בארה"ב לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כלשהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כלשהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים של יצרן Rustil. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר ושל עלון הבטיחות המופיעים באתר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

 

מומלץ לבצע ניסוי קטן בפינה נסתרת לפני השימוש במוצרי Rustil בכדי לוודא התאמה. להוראות ביצוע הניסוי, לחצו כאן.

 

יש לעיין במידע הבטיחותי לפני תחילת השימוש.

יש לעיין בהוראות השימוש לפני תחילת השימוש.

לא למאכל למרות שראסטיל+ הינו בטיחותי למגע, ליתר בטחון מומלץ להשתמש בכפפות אטומות, הגנת עיניים ולהשתמש במקום מאוורר יש להוציא את החפצים מראסטיל+ לאחר הסרת החלודה. טבילה ממושכת מידי עלולה לפגוע במתכות רכות ובגלוון ולהשחיר פלדה • טמפ' עבודה: מעל 20° • מכיל סבון  לפני השימוש יש לעיין בעלון בטיחות ובהגבלת אחריות באתר לאחר ניקוי כלי מטבח יש לשטוף היטב עם מים וסבון  מומלץ לבצע ניסוי במקום נסתר לפני תחילת השימוש כדי לוודא התאמה.